✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - חומרת לימוד שלא בעיון וקריאת ספרי חולין ✡✡✡

תגובות