✡✡✡ הרב יוסף מזרחי שליט"א - פרשת ניצבים - וילך - נאום הפרידה של משה רבינ...

תגובות