מהו הדבר שרק הנשמה נהנית ממנו?

מהו הדבר שרק הנשמה נהנית ממנו?

תגובות