הפסיד מילה בקריאת מגילה - יצא ידי חובה?

הפסיד מילה בקריאת מגילה - יצא ידי חובה?

תגובות