השומע מגילה דרך הרדיו יצא ידי חובה?

השומע מגילה דרך הרדיו יצא ידי חובה?

תגובות