ממתי אפשר לתת זכר למחצית השקל?

ממתי אפשר לתת זכר למחצית השקל?

תגובות