המתארח בבית מלון צריך להדליק נרות חנוכה?

המתארח בבית מלון צריך להדליק נרות חנוכה?

תגובות