מה הדין באדם ששכח לומר 'ועל הניסים'?

מה הדין באדם ששכח לומר 'ועל הניסים'?

תגובות