האם מותר לקרוא עיתונים בשבת?

האם מותר לקרוא עיתונים בשבת?

תגובות