האם מותר לקרוא בשבת בספרי חולין?

האם מותר לקרוא בשבת בספרי חולין?

תגובות