מדוע נוהגים בהבדלה להסתכל על אצבעות הידיים?

מדוע נוהגים בהבדלה להסתכל על אצבעות הידיים?

תגובות