האם מותר בשבת לרוץ לבית הכנסת?

האם מותר בשבת לרוץ לבית הכנסת?

תגובות