האם מותר להתקלח בצום עשרה בטבת?

האם מותר להתקלח בצום עשרה בטבת?

תגובות