מה הדין באחד ששכח לומר "על הניסים"?

מה הדין באחד ששכח לומר "על הניסים"?

תגובות