האם מותר לאישה לשתות לפני הקידוש?

האם מותר לאישה לשתות לפני הקידוש?

תגובות