האם בסעודה שלישית צריך לבצוע על שתי חלות?

האם בסעודה שלישית צריך לבצוע על שתי חלות?

תגובות