מהי המצווה העיקרית בחנוכה?

מהי המצווה העיקרית בחנוכה?

תגובות