איך יתכן שיש אברכים שעוסקים בתורה מבלי להתפרנס?

איך יתכן שיש אברכים שעוסקים בתורה מבלי להתפרנס?

תגובות