האם מותר לשתות לפני התפילה תה או קפה?

האם מותר לשתות לפני התפילה תה או קפה?

תגובות