לקראת סיום השלושים יום, בא הזקן ואמר: "הקריאו לי בחלום פסוק"

לקראת סיום השלושים יום, בא הזקן ואמר: "הקריאו לי בחלום פסוק"

תגובות