מדוע בהושענא רבה נוהגים להרבות בסליחות ותחנונים?

מדוע בהושענא רבה נוהגים להרבות בסליחות ותחנונים?

תגובות