האם העולה לתורה צריך לקרוא יחד עם החזן?

האם העולה לתורה צריך לקרוא יחד עם החזן?

תגובות