הנכנס לבית הכנסת, ורואה את הציבור אומרים וידוי - האם צריך להצטרף?

הנכנס לבית הכנסת, ורואה את הציבור אומרים וידוי - האם צריך להצטרף?

תגובות