האם מותר בשמיני עצרת לאכול בסוכה?

האם מותר בשמיני עצרת לאכול בסוכה?

תגובות