המתפלל יחיד, צריך לומר וידוי?

המתפלל יחיד, צריך לומר וידוי?

תגובות