מהם הדברים שהעולה לתורה צריך להקפיד בהם?

מהם הדברים שהעולה לתורה צריך להקפיד בהם?

תגובות