האם כשההיכל פתוח צריך לעמוד?

האם כשההיכל פתוח צריך לעמוד?

תגובות