אם לא גזלתי, מדוע עליי לומר "גזלנו" בוידוי?

אם לא גזלתי, מדוע עליי לומר "גזלנו" בוידוי?

תגובות