מהי חשיבות אמירת הוידוי?

מהי חשיבות אמירת הוידוי?

תגובות