האם נשים חייבות ללכת לבית הכנסת כדי לשמוע את קריאת התורה?

האם נשים חייבות ללכת לבית הכנסת כדי לשמוע את קריאת התורה?

תגובות