מתי מתחילים לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם"?

מתי מתחילים לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם"?

תגובות