מהי אחת המדות החשובות ביותר באישיותו של היהודי?

מהי אחת המדות החשובות ביותר באישיותו של היהודי?

תגובות