הרב אורי זוהר, פרשת ניצבים / Rabbi Uri Zohar, Parshat Nitzavim ✡

תגובות