האם נשים צריכות לומר תשליך?

האם נשים צריכות לומר תשליך?

תגובות