האם נשים חייבות במצוות ארבעת המינים?

האם נשים חייבות במצוות ארבעת המינים?

תגובות