מתי צריך לברך "לישב בסוכה"?

מתי צריך לברך "לישב בסוכה"?

תגובות