האם נשים חייבות במצוות ישיבה בסוכה?

האם נשים חייבות במצוות ישיבה בסוכה?

תגובות