על מה ראוי להקפיד כשתולים את הקישוטים בסוכה?

על מה ראוי להקפיד כשתולים את הקישוטים בסוכה?

תגובות