אם מותר להכניס בעלי חיים לסוכה?

האם מותר להכניס בעלי חיים לסוכה?

תגובות