מי נכלל בהגדרה של "מבזה את המועדות"?

מי נכלל בהגדרה של "מבזה את המועדות"?

תגובות