האם מותר לעשות סוכה מתחת לפרגולה?

האם מותר לעשות סוכה מתחת לפרגולה?

תגובות