האם מותר במקווה לדבר דברי חולין?

האם מותר במקווה לדבר דברי חולין?

תגובות