האם מברכים שהחיינו בהדלקת נרות בערב יום כיפור?

האם מברכים שהחיינו בהדלקת נרות בערב יום כיפור?

תגובות