האם מותר לשתות לפני ההבדלה של יום כיפור?

האם מותר לשתות לפני ההבדלה של יום כיפור?

תגובות