פרשת ראה - הברכה והקללה - ע'ז בארץ הקדש, עיר הנידחת, דם, נביאי שקר, ועוד

תגובות