כל כמה צריך לבדוק את התפילין והמזוזות?

כל כמה צריך לבדוק את התפילין והמזוזות?

תגובות