מדוע דווקא חודש אלול נקבע לתשובה?

מדוע דווקא חודש אלול נקבע לתשובה?

תגובות