5 דקות תורה ביום: קידש בשבת ולא סעד? הקידוש לא הועיל

5 דקות תורה ביום: קידש בשבת ולא סעד? הקידוש לא הועיל

תגובות