5 דקות תורה ביום: מדוע אין להסתכל על הכהנים בזמן הברכה?

5 דקות תורה ביום: מדוע אין להסתכל על הכהנים בזמן הברכה?

תגובות