5 דקות תורה ביום: כל תפילה של יהודי חשובה מאוד בעיני בורא עולם

5 דקות תורה ביום: כל תפילה של יהודי חשובה מאוד בעיני בורא עולם

תגובות